Most ev.10-016 ..1(2) u Staré Boleslavi rekonstruujeme od poloviny března tohoto roku. V rámci 2. probíhající etapy se pracuje na větší části mostu v jízdním pásu směrem na Prahu ( v jeho zbytku ke SDP je vedena doprava 1 provizorním jízdním pruhem). Tady je již kompletně hotová demolice nosné konstrukce, římsy, přechodové oblasti  a opěr na projektovanou výšku a tak mohlo dojít k vybetonování nových úložných prahů a závěrných zídek v této části mostu. Na obou stranách byla zhotovena nová přechodová oblast a vybetonovaná přechodová deska. V pátek 14.5. 2021 jsme zahájili výstavbu nové hlavní nosné konstrukce, kdy jsme započali instalaci 8 předem předpjatých prefabrikovaných nosníků. Nosná konstrukce levého mostu je tvořena celkem 12 nosníky, které budou ukládány postupně, tak jak bude pokračovat výstavba kompletního mostu v levém jízdním pásu na Prahu v navazující etapě.

Nyní bude následovat betonáž příčníků a spřažené desky. Bude se realizovat hydroizolace a vybetonuje se římsa. Na závěr se položí vozovkové souvrství a instaluje se zábradelní svodidlo. Tím se ukončí stávající 2. etapa a pokud vše půjde i nadále podle stanoveného harmonogramu, budeme moci koncem června přejít na 3. etapu. V rámci ní se bude pracovat ve středovém dělícím pásu a v levých jízdních pruzích obou jízdních pásů.

Print Friendly, PDF & Email