O nastávajícím víkendu proběhne pravidelná revize tunelu Cholupice a Lochkov na dálnici D0. Od pátku 21.5. 21:00 hod. do neděle 23.5. 12:00 hod. bude pro dopravu uzavřena levá trouba Cholupického (směr Brno) a pravá trouba Lochkovského tunelu. Provoz v obou směrech v režimu 1+1 bude veden v protilehlých tunelových troubách. Pokračovat budeme o víkendu 11.-13.6. 2021, kdy již využijeme běžně revize k realizací přípravných prací (např. pokládka optického kabelu) nutným pro zahájení plánované opravy stavebně technologických částí obou těchto tunelů.

Print Friendly, PDF & Email