Pokračujeme v modernizaci středových svodidel v km 30,9 – 47,5 dálnice D5. Aktuálně probíhá I. etapa, v rámci níž se pracuje v km 30,150 – 41,600. V tomto více jak 11 km dlouhém úseku probíhá čištění středového dělícího pásu od náletů, výměna zeminy SDP a její profilace, původní svodidla jsou nahrazována novými ocelovými oboustrannými svodidly svodnicového typu s úrovní zadržení H3. Po odstranění starých svodidel vybuduje jedna pracovní četa přibližně 250 metrů nových svodidel za den.

V rámci I. etapy se pracuje také na 7 nových přejezdech. V současné době jsou provedeny jejich výkopy v délkách 120-135 metrů s položenou drenáží pro jejich odvodnění. Čeká se na lepší počasí, aby mohlo dojít k jejich postupnému zasypávání a hutnění. 

Celkově modernizace probíhá podle schváleného harmonogramu a na navazující II. etapu v km 41,400 – 47,600 by se tak práce měli přesunout  10.7. 2021. Pozitivní je zatím situace i pokud jde o provoz v takto dlouhém omezení. V obou jízdních pásech se jezdí v režimu 2+2 provizorní jízdní pruhy bez zásadních komplikacích.

Print Friendly, PDF & Email