Získali jsme stavební povolení na akci “I/16 Řepov, zkapacitnění průsečné křižovatky”. Jedná se o zkapacitnění průsečné křižovatky na silnici I. třídy č. I/16 v lokalitě Řepov na křížení s účelovou komunikací na severním rameni křižovatky a silnice III. třídy č. III/0164 na jihu. Tato průsečná křižovatka se v ranní a odpolední dopravní špičce dostává na hranici i za hranici kapacity, což vede před touto křižovatkou k tvorbě kolon v obou směrech. Důvodem dopravních komplikací je zejména střídání směn ve Škoda Mladá Boleslav a.s. a také vysoká intenzita vozidel směrujících do a z průmyslové zóny Řepov.

Nyní připravujeme veřejné výběrové řízení na zhotovitele stavby, kterou bychom rádi zahájili ještě v tomto měsíci. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 30 mil. -Kč bez DPH.  Stavební práce plánujeme zahájit na přelomu 1. a 2. čtvrtletí 2022, ale pokud proběhne výběrové řízení a představební příprava bez větších průtahů, je zde možnost zahájit stavbu ještě v tomto roce. 

Print Friendly, PDF & Email