Oprava komunikace a odvodnění I/18 Skalka – Drásov probíhá po téměř 3 týdnech prací podle schváleného harmonogramu. Pracuje se současně na dvou částech opravovaného úseku.
V rámci I. etapy je to 400 metrů dlouhá část ve směru od dálnice D4 MÚK Skalka na Příbram, kde se v pátek 4.6. dokončila pokládka obrusné asfaltové vrstvy v jízdním pruhu k dálnici D4. Při pravé krajnici byl v celé délce vyčištěn příkop odvodnění a pročištěny propustky. V průběhu víkendu se dosypala krajnici a na týden tak tento úseku můžeme uvolnit řidičům s minimálním omezením. Práce se sem opět vrátí zhruba v pondělí 14.6., kdy se frézováním rozběhne oprava v druhé polovině vozovky ve směru na Příbram. Opravovat se bude opět za provozu s kyvadlově řízenou dopravou.

Stejné práce probíhají i v rámci IV. etapy v pravém jízdním pruhu (směr Sedlčany) před obcí Drásov. Po dokončení pokládky obrusné vrstvy, která probíhala v pátek dopoledne v rámci I. etapy, se sem přesunuly asfaltové finišery s hutnícími válci, aby i zde do konce víkendu položily 420 metrů nového asfaltového povrchu. Dnes, tj. v pondělí  7.6. se do starých konstrukčních vrstev v druhé polovině vozovky od Drásova k MÚK Skalka zakousne fréza, v úterý se odstraní staré krajnice a rozběhne se tak rovnou oprava i této poloviny vozovky. I na těchto 400 metrech u Drásova musí řidiči počítat s omezením a kyvadlově řízenou dopravou.

Print Friendly, PDF & Email