I v 2. měsíci výstavby obchvatu Olbramovic probíhají nadále především zemní práce. Na těch se promítlo zejména deštivé počasí a tak se občas výkopy proměnily v plnohodnotné jezírka či bazény. Nicméně nadále postupujeme v souladu se schváleným harmonogramem. V hlavní trase provádíme sanaci kritických míst v blízkosti vodotečí pomocí geotextílie a lomového kamene a současně probíhá zlepšování podloží pod všemi náspy pomocí hydraulického pojiva. Dále probíhají přípravné práce na úpravě vodotečí a přeložce všech vodovodů. Zahájili jsme rovněž odtěžování zářezu na začátku obchvatu směrem od Benešova. Vytěžený materiál je stavbou přemísťován do prvních vrstev budoucího náspu. Zahájili jsme již také práce na výstavbě 2 mostů. Na mostě na silnici III/00336 probíhá vrtání pilot a práce na jeho založení. Přípravné práce pro vrtání pilot jsou v běhu u mostu přes Konopišťský potok. Výkopové práce proběhly i u rámových mostů. Zde bude provedena sanace základové spáry a následně založení. 

Na místě jsou již také archeologové, kteří ve vytipovaných lokalitách provádí záchranné archeologické práce. Zejména kolem císařské silnice u kapličky očekávají nálezy z období vrcholného středověku. O nálezech a prvních zjištěních archeologů budeme určitě informovat.

Print Friendly, PDF & Email