Vybrali jsme zhotovitele opravy 2,2 km dlouhého úseku silnice I/38 mezi Debří a Kosmonosy. Z 6 uchazečů o zakázku veřejné výběrové řízení vyhrála společnost COLAS CZ, která opravu provede za  33,8 mil. Kč bez DPH s uvedením opravovaného úseku jako celku do provozu za 90 pracovních dnů. Celá stavby by měla být podle smlouvy dokončena celkem za 150 dnů. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky podle zadávací dokumentace původně činila 55,59, mil. Kč bez DPH. Vybraný zhotovitel tak proti předpokladu práce při opravě komunikace provede o 21,79 mil. Kč bez DPH levněji, tedy bez mála za 60% předpokládané hodnoty této zakázky.

Opravovat se bude úsek mezi okružní křižovatkou silnice I/38 a silnice II/610 (ulice Josefodolská) u Debře a okružní křižovatkou silnice I/38 s třídou třídou Václava Klementa v Kosmonosech. Na základě zpracované projektové dokumentace dojde k opravě povrchu vozovky komunikace a příslušenství v uvedeném úseku. V současné době se na povrchu komunikace vyskytují divoké, příčné, podélné a rozvětvené praskliny a drobné výtluky. Povrch komunikace je postižen výspravami asfaltovým betonem do upravených výtluků. Oprava bude spočívá ve frézování asfaltových vrstev tl. 190mm. Odfrézovaný povrch bude posouzen, zda není třeba provést sanaci nestmelených konstrukčních vrstev komunikace, toto bude případně provedeno pomocí štěrkodrtě frakce 0/63 v tl. 2x150mm. Následně dojde, po aplikaci infiltračního postřiku, k pokládce asfaltové podkladní vrstvy z ACP22S tl. 80mm, ložní asfaltové vrstvy z ACL22S s modifikovaným pojivem tl. 80mm a obrusné vrstvy z SMA11S s modifikovaným pojivem tloušťky 40mm včetně spojovacích postřiků. V rámci stavebních prací bude řešeno odvodnění komunikace (otevřené příkopy, propustky, hospodářské sjezdy, nezpevněné krajnice, uliční vpusti), výměna směrových sloupků, svislých dopravních značek, ocelových svodidel a obnova vodorovného dopravního značení plastem.

Oprava bude probíhat postupně za provozu ve 3 etapách. Vždy se tak bude v jednotlivých úsecích opravovat jedna polovina vozovky. Druhá polovina bude zachována pro provoz, který bude v této části řízen kyvadlově. Řidiči musí také počítat s tím, že v závislosti na postupu prací budou uzavírány jednotlivé místní komunikace, na které nebude možné ze silnice I/38 odbočit, nebo opačně z těchto komunikací na opravovanou silnici I/38 najet. V těchto případech bude nutné využít značené objízdné trasy po místních komunikacích.

Práce zahájíme v pondělí 12.7.2021 a to v rámci I. plánované etapy od OK v Debři po křižovatku s ulicí na Radouči včetně. Tento první opravený úsek plánujeme zprovoznit v nejpozději 9.9. 2021, kdy by se veškeré práce měly přesunou na navazující II. etapu.

 

 

Print Friendly, PDF & Email