Finální pokládkou asfaltového souvrství jsme ukončili komplexní rekonstrukci mostu ev.č. 11-030 u obce Kněžičky na Nymbursku. Tu jsme zahájili 28.5. tohoto roku a od samého počátku probíhaly práce při úplné uzavírce silnice I/11s vedením dopravy po objízdných trasách. V úterý 31.8. 2021 jsme opravený most uvedli do provozu a řidiči již místem projedou bez jakéhokoliv omezení.

Print Friendly, PDF & Email