Opravu propustku pod silnicí I/32 u obce Senice na Nymbursku jsme zahájili v první polovině tohoto týdne. Účelem plánovaných prací, je nejen jeho obnova propustku (např.  budou odstraněny stávající kolmá čela propustku a budou zbudována nová železobetonová čela včetně římsy), ale rovněž prodloužení stávajícího svodidla na komunikaci včetně úpravy tělesa komunikace jeho rozšířením a reprofilace stávajících příkopů. Současně bude obnovena konstrukce vozovky v místě výkopu pro opravu propustku obnovou vozovkového souvrství včetně obrusné vrstvy v celé šířce vozovky na délku 15 metrů.

Oprava probíhá ve dvou etapách za provozu. V rámci každé z etap se opraví polovina komunikace a v místě prací se tak jezdí kyvadlově průjezdným jízdním pruhem. Řidiči zde bez omezení opět projedou nejpozději do konce října tohoto roku.

 

Print Friendly, PDF & Email