Na silnici I/19 v Počaplech jsme v závěrečné fázi výstavby nového mostu přes Mlýnský potok, kde jsme již počátkem tohoto týdne dokončili pokládku asfaltového souvrství na mostě i jeho obou předmostích. Do konce týdne vyznačíme vodorovné dopravní značení a provedeme potřebné administrativní úkony, abychom provoz z provizorní komunikace a mostního provizoria mohli převést zpět na zcela nový most. To předpokládáme v pondělí 11.10.2021. I na novém mostě však musí řidiči počítat s kyvadlově řízenou dopravou, která nám umožní současně umožní bezpečnou demolici provizorní komunikace, demontáž mostního provizorii a pokládku dlažby.

S uvedením mostu do provozu pak počítáme koncem tohoto měsíce. Dokončovací práce v okolí mostu spočívající zejména v terénních úpravách a rekultivaci ploch dočasného záboru budou pokračovat v závislosti na počasí i nadále, avšak bez zásadního vlivu na dopravu.

 

Print Friendly, PDF & Email