Na dálnici D0 dokončujeme novou část 400 metrů dlouhé protihlukové stěny podél Jinočan za 24,2 mil. Kč bez DPH, která navazuje již na funkční část chránící tuto obec. Osazeny jsou téměř  všechny soklové i absorpční panely, včetně průhledných z polykarbonátu v části vedené na mostě.
Tento týden zbývá doplnit poslední 3 pole na každé straně mostu. Stěna je již chráněná osazenými betonovými svodidly. Na lícové straně v nezpevněné tělesa komunikace části probíhá tento týden pokládka dlažby. Poté již bude moci zhotovitel osadit svodidla, vyřešit izolační zálivky a provést demontáž zařízení staveniště. Demontáž stávajícího dopravně inženýrského opatření v místě stavby tak očekáváme do 12.11.2021

Print Friendly, PDF & Email