Přeložka silnice I/38 v úseku Krchleby-Nymburk je vedle připravované přeložky I/38 Luštěnice-Újezd druhým z plánovaných obchvatů na této silnici mezi dálnici D11 a D10. 5,4 kilometrů dlouhý obchvat Krchleb a Všechlap tvoří přirozené pokračování dříve dokončeného úseku mezi Nymburkem a dálnicí D11. Na straně od Mladé Boleslavi tak bude obchvat začínat přibližně 800 metrů před obcí Krchleby a na opačné straně naváže na obchvat Nymburka. V trase se počítá s 1 jednovětvovou mimoúrovňovou křižovatkou (MÚK Krchleby), která umožní napojení silnice II/332. Další 2 mosty v hlavní trase budoucího obchvatu řeší mimoúrovňové křížení s železniční tratí Nymburk-Jičín a se silnicí III/32926 Veleliby – Bobnice. Celková délka všech mostů bude 225 metrů.

Pokud jde o aktuální stavy přípravy, počítáme, že do konce tohoto roku bude hotov čistopis dokumentace pro územní rozhodnutí. Současně také probíhá inženýrská činnost za účelem získání potřebného územního rozhodnutí. O jeho vydání požádáme v průběhu roku 2022. Zahájení výstavby plánujeme zatím v roce 2026 v závislosti na dalším časovém postupu přípravy stavby.

Vizualizace stavby je dostupná na tomto odkazu: “I/38 Krchleby-Nymburk”

Print Friendly, PDF & Email