V úseku dálnice D5 u Zdic proběhne oprava 2 protihlukových stěn. První z nich se bude týkat opravy části PHS v km 25,35 až 26,1. Část stěny z betonových prefabrikátů v délce cca. 40 metrů je poškozena a vychýlena ze své polohy v důsledku předchozí dopravní nehody. Stěna je tak nakloněna směrem do vozovky, a ačkoliv nehrozí její akutní samovolné zřícení, přistupujeme k její náhradě. Stávající poškozená část bude postupně demontována po jednotlivých prefabrikátech, odvezena k recyklaci a nahradí ji nová část, která bude tvořena betonovými panely (celkem 10 polí) s profilovanou absorpční lícní stranou. 

Další část stěny bude očištěna od graffiti a poškozená místa v betonových prefabrikátech budou sanována. Rovněž se opraví poškozené pracovní a dilatační spáry a bude proveden celoplošný sjednocující a ochranný nátěr stěny. Dojde také na výměnu skelné výplně PHS na mostě, ta bude vyměněna v celé ploše. Tyto nové výplně budou z čirých polykarbonátových nebo polyakrylátových desek tloušťky15 milimetrů. Ocelová konstrukce bude otryskána a opatřena novým nátěrovým systémem PKO (protikorozní ochrana). Poškozené ocelové prvky budou vyměněny.

Celkem se opraví 750 metrů PHS. Práce provede společnost Durimont stavby s.r.o. za 6,4 mil. Kč bez DPH.

Druhá z plánovaných oprav, která navazuje na protihlukovou ochranu zástavby Zdic v km 26,1-27,47, bude poněkud náročnější. Po odstranění svodidel bude stávající nevyhovující dřevěná stěna (místně s prosklením) zdemolována a v úseku dlouhém 1344 metrů vyroste nová protihluková stěna výšky 4,5 metrů nad povrchem vozovky. V tuto chvíli již probíhá demontáž výplně stěny s pozemků mimo vozovku dálnice v místech, tam kde je to možné. Založení nové stěny bude pilotové, na mostě a lávce bude založení na mikropilotech. Do pilotů budou vetknuty nosné sloupy PHS (ocelové válcované profily HEB 240). Ve všech polích protihlukové stěny budou osazeny železobetonové soklové panely výšky 0,6 metru. Panely budou uloženy na gabionové zídky a budou kotveny ke sloupkům PHS. Na soklové panely budou osazeny zvukově absorpční desky z železobetonu. Stěna bude obsahovat 9 únikových východů. Plocha od zpevněné krajnice ke gabionu /soklovému panelu PHS/ bude z důvodu zamezení prorůstání trávy a z důvodů odvodnění zpevněna betonovou zámkovou dlažbou. Za PHS bude v šířce 0,6 metrů vytvořena zpevněná plocha ze štěrkodrti se spádem od stěny. Součástí stavby je také instalace nového poloportál v km 27,016 z důvodu úpravy svislého dopravního značení před sjezdem č.28 (Zdice, Příbram).

Stavbu realizuje společnost SAMSON PRAHA, spol. s.r.o., která z 5 uchazečů podal nejvýhodnější ekonomickou nabídku. Ta opravu provede za 51,73 mil. bez DPH s uvedením do provozu za 70 kalendářních dnů.

Obě stavební akce proběhnou koordinovaně za provozu na dálnici D5 v rámci jednoho dopravně inženýrského opatření. V pravém jízdním pásu dálnice (směr Plzeň) bude s ohledem na aktuálně probíhající práce zachován provoz 2 provizorními jízdními pruhy s omezením rychlosti na 80 km/h. Pouze v průběhu montáže poloportálu bude provoz sveden do 1 jízdního pruhu s omezením rychlosti na 60 km/h. 

Print Friendly, PDF & Email