V roce 2021 jsme opravili poloviny obou mostů v pravém jízdním pásu dálnice ve směru na Plzeň. V letošním roce nám v rámci 2. etapy zbývá dokončit oprava druhé poloviny mostů ve směru do Prahy. Oba mosty byly postaveny v roce 1982 a od té doby neprošly zásadní rekonstrukcí. Most ev.č.D5-001, který překlenuje v Chrášťanech ulici Plzeňskou, se nachází v nevyhovujícím stavebnětechnickém stavu. Stav spodní stavby je klasifikován stupněm V- špatný. Nosná konstrukce je na tom o stupeň lépe. Most ev. č. D5–002 přes silnici III/00513 (ul. Chýňská) je kompletně hodnocen stupněm V- špatný.

V letošním roce bude třeba na mostech provést kompletní výměnu mostního svršku včetně demolice vyrovnávací desky a její následné betonáže. Mosty dostanou nové mostní vybavení jako jsou mostní zábradlí, svodidla nebo nové železobetonové římsy. Nově bude vybudováno revizní schodiště. Nosná konstrukce bude lokálně sanována a osazeny budou nové mostní závěry. Sanací projdou rovněž mostní opěry. Opraveno a doplněno bude odvodnění mostu, např. osazením nových odvodňovacích trubiček izolace.

Stejně jako v uplynulé stavební sezóně i letos bude oprava obou mostů probíhat současně za podobného dopravně inženýrského opatření. Jeho stavbu zahájíme v podvečer v pátek 18.3.2022 (cca od 18:00 hod.) a v průběhu víkendu ho budeme realizovat v obou jízdních pásech dálnice. Nejpozději v pondělí 21.3.2022 od 06:00 hod. bude již provoz v úseku cca od 2km dálnice D5 k MÚK s D0 veden v režimu 1/1+2. V jízdním pásu směrem na Prahu zůstane zachován 1 jízdní pruh. V jízdním pásu směr Plzeň se bude jezdit 3 provizorními jízdními pruhy (1 pro směr jízdy na Prahu, 2 pro směr jízdy na Plzeň). Plánované uvedení obou mostů v levém jízdním pásu dálnice do provozu je v 2. polovině července 2022.

 

Print Friendly, PDF & Email