Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje bude v průběhu soboty 16.7.2022 a neděle 17.7.2022 pokračovat v opravě mostu most ev. č. 245-009 přes dálnici D11 v km 15,2 za obcí Mochov. Osazování nosníků hlavní nosné konstrukce si vyžádá dopravní omezení i uzavírku pravého jízdního pásu dálnice D11 ve směru na Hradec Králové.

S omezením v tomto jízdním pásu je nutné počítat již od sobotních brzkých ranních hodin (cca od 04:00 hod.), kdy začne výstavba dopravně inženýrského opatření pro demontáž svodidel středového dělícího pásu. V sobotu ve 14:00 hodin se předpokládá uzavření jízdního pásu ve směru na Hradec Králové, kdy již v místě mostu bude postaven jeřáb Lebherr 500t a přistaveny trailery s nosníky a následně začne jejich samotné osazení. To by mělo probíhat do nedělního ráno a nejdéle do 07:00 hodin dne 17.7.202 se v tomto úseku dálnice bude jezdit pouze levým jízdním pásem (směr Praha) v režimu vedení provozu 1+1/0 a snížením snížení nejvyšší dovolené rychlosti na 80 km/h.

Následně bude provozu převeden do režimu 1+1, kdy se bude jezdit v obou jízdních pásech pravými (pomalými) jízdními pruhy. Kompletně by měla být dálnice zprovozněna v režimu 2+2 jízdní pruhy v neděli 15:00 hodin.

Print Friendly, PDF & Email