2. stavba obchvatu Mělníka na silnici I/9, I/16 momentálně probíhá v souladu se schváleným harmonogram. Ve zkušebním provozu je okružní křižovatka propojující hlavní trasu obchvatu se stávající silnicí I/9, která byla v úseku napojení přeložena. V hlavní trase obchvatu od okružní křižovatky směrem k ulici Nad Oborou je dokončeno odvodnění komunikace, protihluková stěna a položeny asfaltové konstrukční vrstvy, které se postupně pokládají i v dalších částech. Dokončena je také 2. okružní křižovatka u mostu přes železniční trať. Osazeny jsou ocelové sloupy budoucí protihlukové stěna na větvi okružní křižovatky směrem k mostu přes železnici. V tomto navazujícím úseku k mostu se pracuje na násypu a probíhá zde postupná izolace opěrné zdi, částí dolní stavby mostu a jejich zasypávání.

Po osazení ocelových nosníků jsme realizovali betonáž hlavní nosné konstrukce. Nyní do ní uchycujeme trny před armováním, bedním a betonáží obou říms. V ulici Řípské kontinuálně izolujeme a zasypáváme opěrnou zeď komunikace. V dosypaných částech postupně betonujeme její římsu. Dále jsou v ulici Řípská a Nádražní podél komunikace osazeny obruby a postupně se dokončuje její pláň. Vše je rovněž připravenou na osazení sloupů veřejného osvětlení. Pracuje se dláždění okružní křižovatky, která obě ulice propojí s ulicí Chloumeckou. 

Print Friendly, PDF & Email