V neděli 31.7. 2022 jsme uvedli do provozu opravený most na silnici I/3, který na okraji obce Votice překlenuje silnici II/121. Opravu za 18,2 mil. Kč bez DPH jsme zahájili začátkem dubna tohoto roku z důvodu nefunkčního izolačního systém a zatékání na krajní nosníky v oblastech pod chodníky za současně nefunkčního odvodnění dilatačních závěrů a jejich zvýšené hlučnosti.

Za účelem nápravy zjištěného nevyhovujícího stavu jsme tak v rámci bouracích prací odstranili příslušenství mostu, chodníky, izolaci pod chodníky a odfrézovali vozovkové souvrství. Odstranili původní izolaci mostovky a demolovali původní římsy. To vše je na mostě rovněž nové. Pracovalo se také mostních závěrech, na stávající odvodňovačích a skluzech i příkopech pod mostem. Provedlo se očištění stávajících ložisek a jejich konzervace protikorozním nátěrem. Dlažba pod mostem byla očištěna kompletně přespárována. Mostní opěry, úložné prahy, stitiva, pilíře i líc nosné konstrukce byly očištěny tlakovou vodou a sanovány.

Print Friendly, PDF & Email