Z důvodu havarijního stavu podpovrchového mostního závěru na jedné z mostních opěr mostu ev. č. 7-018 na silnici I/7 u Slaného probíhala v minulých dnech jeho výměna. Tato nutná oprava probíhají po polovinách byla původně plánovaná celkem na 20 kalendářních dnů (10+10 pro každou polovinu), což vedlo k částečné uzavírce této frekventované komunikace.

Původní termín pro uvedení do provozu byl stanoven na pondělí 31.10.2022. Při realizaci výměny mostního závěru bylo nezbytné dodržovat technologické přestávky pro jednotlivé vrstvy konstrukcí. Proběhlo bourání, osazení mostního závěru, betonáže, pokládka izolačních vrstev (těsnící pásy, lité asfalty). Jelikož se nám ve spolupráci se zhotovitelem podařilo jednotlivé technologické kroky provést bez časových prodlev, provedeme dne ještě obnovu vodorovného dopravního značení a most opět uvedeme do plného provozu v průběhu dnešního dne 26.10.2022, tedy v předstihu 4 kalendářních dnů.

Všem, kteří silnici I/7 v úseku u Slaného používají, zejména k pravidelnému dojíždění do Prahy, děkujeme za trpělivost! Kyvadlový režim vedení provozu v dopravním omezení na mostě jsme se snažili z časového hlediska eliminovat na minimum.

 

Print Friendly, PDF & Email