Ředitelství silnic a dálnic dnes zahajuje přestavbu mimoúrovňové křižovatky Kosmonosy na dálnici D10. Křižovatka se nachází na 46. kilometru a aktuálně na dálnici D10 napojuje pouze silnici I/38.

„Stavba je jednou z investic, kterou stát v roce 2018 slíbil automobilce Škoda Auto. Jedná se o ojedinělý projekt, ve kterém stát, Středočeský kraj a společnost Škoda Auto společně připravily zlepšení dopravní dostupnosti průmyslové zóny Plazy. Součástí projektu je i čtyřproudový most Laurina & Klementa přes dálnici D10, který postavila automobilka, Středočeský kraj připravil změnu územního plánu města Kosmonosy a chystá výstavbu silnice do průmyslové zóny v Plazech i k mimoúrovňovému křížení s dálnicí D10, které dnes zahajujeme,“ vysvětluje ministr dopravy Martin Kupka.

„Úprava křižovatky je nutná změna s ohledem na rozvoj průmyslové zóny východně od dálnice a bude sloužit k plynulému a bezpečnému napojení celé lokality východně i západně od dálnice D10 včetně areálu Škoda Auto. Dalším důvodem je rovněž stavba plánované přeložky silnice I/16 v úseku Mladá Boleslav – Martinovice, která bude do křižovatky v budoucnu zaústěna. V rámci její přípravy je již zpracována dokumentace pro stavební povolení a probíhá proces majetkoprávního vypořádání. Zahájení stavby chystáme na rok 2025, kdy zprovozníme dnes zahajovanou přestavbu mimoúrovňové křižovatky,“ uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Nová křižovatka je navržena jako mimoúrovňová spirálovitá turbo-okružní. Její úprava vychází z trasy stávající dálnice D10, napojení na silnici I/38, přeložky silnice I/16 a z napojení průmyslové zóny. Velké množství větví, které je potřeba do křižovatky zaústit, bude zajištěno propojením v turbo-okružní křižovatce nad stávající dálnicí D10. 

D10 MÚK Kosmonosy 

Hlavní trasa:

kategorie: D 25,5/130

počet stavebních objektů: 36 

zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

cena stavby dle smlouvy: 737 mil. Kč bez DPH

termín realizace: 2023 – 2025

Ředitelství silnic a dálnic aktuálně realizuje celkem 266 kilometrů nových staveb. Jedná se o 178,7 km dálnic a 87,3 km silnic I. třídy. Ve výběrovém řízení se nachází dalších 85,4 km dálnic a silnic I. třídy.

Print Friendly, PDF & Email