Velkou betonáží pokračuje rekonstrukce druhé půlky mostu na silnici I/32 u Choťánek na Nymbursku. Jde o most s evidenčním číslem 32-001e, který překlenuje železniční trať Nymburk – Kolín a silnici mezi obcemi Choťánky a Libice nad Cidlinou.

První polovinu mostu jsme letos v červenci dokončili a převedli na ni dopravu, na druhé se teď aktuálně pracuje. V uplynulých dnech proběhla velká betonáž mostovky.

Původní mostní konstrukce pocházející z roku 1990 už byla v nevyhovujícím technickém stavu. Vlivem nefunkční izolace do ní zatékala voda a diagnostikou byly zjištěny vážné vady. Proto bylo rozhodnuto o její demolici a výstavbě nového mostu. Jeho životnost je odhadována na 100 let.

Doprava je místem stavby vedena po již opravené půlce mostu kyvadlově, řízená semafory. Její intenzita je podle posledního sčítání na 10 tisíc vozidel denně, z toho jde ve 20% o nákladní auta a kamiony.

Zhotovitelem je společnost Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., která provádí práce za 79,89 mil. korun bez DPH. Dokončení celkové renovace mostu na I/32 u Choťánek na Nymbursku je stanoveno harmonogramem na konec října, kdy bychom stavbu chtěli uvést do plného provozu.

 

Print Friendly, PDF & Email