Rekonstrukce silnice I/2 a dvou mostů mezi kutnohorskou částí Malín a sousedním městysem Nové Dvory je u konce. Na místě teď probíhají dokončovací práce.

Zatímco v loňském roce došlo na výměnu asfaltového povrchu na 330 metrech vozovky na průtahu Malínem a obnově systému odvodnění, plán práce pro letošní rok zahrnoval opravu dvou mostů. Jeden byl zcela nahrazen novým, na druhém bylo kompletně vyměněno asfaltové souvrství.

Konkrétně se jednalo o most s evidenčním číslem 2-016 přes říčku Vrchlici, který se dočkal úplné renovace a most s evidenčním číslem 2-014 nad silnicí I/38, na kterém došlo k výměně asfaltového povrchu. Opraveny byly i pravostranné větve zdejší mimoúrovňové křižovatky.

Nejkomplikovanějším bodem celé stavební operace byla výměna mostu přes Vrchlici. Starý, který už s ohledem na svůj špatný stav nevyhovoval, jsme zdemolovali a na jeho místě postupně vystavěli nový. S tím zároveň souviselo vybudování mostního provizoria, na které byla převedena veškerá doprava. Právě to teď postupně demontujeme, protože nový most, stejně jako celý zrekonstruovaný úsek byl uveden do plného provozu. Dokončovací práce spočívají v instalaci nových svodidel a obnovení vodorovného dopravního značení. V těchto pracovních místech dochází k lokálnímu omezení dopravy, které spočívá především ve snížení rychlosti na maximálně 30 km/h.

Zhotovitelem je společnost M-Silnice a.s., která práce provádí za 77,3 mil. korun bez DPH. Dokončení všech prací předpokládáme během října. Fotogalerie z průběhu rekonstrukce k nahlédnutí níže.

 

Print Friendly, PDF & Email