Na silnici I/16 u Řepova na Mladoboleslavsku jsme uvedli do plného provozu upravenou světelnou křižovatku. Ta je teď zejména díky prodlouženým připojovacím pruhům a rozšíření vozovky mnohem bezpečnější. Skončila tak omezení dopravy, která stavbu provázela.

Následovat budou ještě drobné dokončovací práce, které už ovšem provoz významněji ovlivňovat nebudou, jako například osev přilehlých ploch travinami.

Práce, jejichž cílem bylo zkapacitnění křižovatky jsme započaly 18. března. Úprava začíná na silnici I/16 cca 157 m před obcí Řepov ve směru od Mladé Boleslavi. Po jižní straně komunikace u zahradnické osady byla opravena autobusová zastávka s asfaltovým krytem. Podél zastávky byly osazeny bezbariérové obrubníky a opraven chodník, který byl opatřen zámkovou dlažbou. V tomto místě došlo také k odstranění svodidel umístěných na chodníku a jejich náhradě za zábradlí výšky 1,1 m. Dále prošel renovací systém odvodnění, došlo k očištění a zpevnění vydlážděných svahů příkopů u propustků. Zkapacitnění křižovatky bylo docíleno prodloužením připojovacího pruhu ve směru na Mladou Boleslav, který je vyznačen pomocí vodorovného dopravního značení. Dále byl prodloužen připojovací pruh za křižovatkou ve směru na Jičín, což vedlo k rozšíření vozovky a úpravě přilehlého příkopu. Podél rozšíření komunikace bylo nutné provést přeložku kabelu CETIN. Silnice mezi křižovatkou a průmyslovou zónou Plazy je po obou stranách lemována ocelovými svodidly, která byla v rámci rekonstrukce vyměněna za nová. Obnoveno a upraveno bylo nakonec také vodorovné a svislé dopravní značení. Křižovatka byla osazena novými semafory. Jejich intervaly budou seřízeny dle aktuální dopravní situace.

Zhotovitelem vybraným na základě veřejné soutěže je společnost SaM silnice a mosty a.s., která provedla práce za nabídkovou cenu 19,41 mil. Kč bez DPH. Některé z momentů stavby zachycují fotografie v galerii níže.

Print Friendly, PDF & Email