Rekonstrukce mostu Šmejkalka na dálnici D1 v km 23 vstupuje do hlavní fáze. Pod mostem jsou dokončovány přístupové komunikace pro stavbu a se začátkem prázdnin se začne pracovat na samotné konstrukci nejstaršího dálničního mostu v ČR.

Dohromady 1000 tun asfaltové směsi padlo na budování přístupových, obslužných komunikací pro stavbu, která patří mezi nejnáročnější za posledních několik let. Silnice v celkové délce 1523 m se nacházejí pod mostem a dvě z nich vyúsťují až na dálnici, vždy po jedné směr Praha a Brno. Přesouvat se po nich bude jak technika, tak materiál. Kromě přístupových komunikací bylo po straně mostu v příkrém svahu zbudováno také provizorní dřevěné schodiště o bezmála stovce schodů, které dělníci budou během stavby mnohokrát zdolávat.

Počátkem července už se začne s postupným nahrazováním starého mostu za nový, přičemž jeho historický oblouk, který je v dobrém stavu, zůstane zachován. První zásadní operací bude výměna takzvaných stojek, které rozpírají vrchní část mostu přenášející vozovku a historický oblouk. Celkem jich bude vyměněno 32, po šestnácti na levé a pravé straně. Vedle stávajících stojek budou paralelně budovány nové a až poté budou původní odstraněny. Takto se bude postupovat i při výměně mostních pilířů. Tuto operaci motoristé na dálnici nijak nezaznamenají. Harmonogram nadále počítá s ovlivněním provozu na D1 až na jaře příštího roku. Po celou dobu probíhající rekonstrukce však plánujeme zachovat provoz v režimu 2+2.

Stavba je realizována v režimu Design & Build. To znamená, že ŘSD poskytlo zhotoviteli pozemky a stavební povolení s tím, že podrobné projektování je v kompetenci zhotovitele. Zhotovitel může plně využít své know-how a optimalizovat postup výstavby dle jemu dostupných technologií tak, aby minimalizoval dopad stavby na veřejný provoz. Zhotovitelem je sdružení společností Strabag a. s. a Pragoprojekt a. s., které most rekonstruuje za 965 mil. Kč bez DPH. Celková doba realizace je 1 460 dní; doba omezení na D1 bude max. 755 dní. Uvedení mostu do provozu plánujeme v roce 2027.

Most Šmejkalka překlenuje ve výšce 46 metrů Hrusický potok a údolí mezi Senohraby a Turkovicemi. Je nejstarším objektem na dálnici D1. Stavba mostu probíhala od roku 1939 do roku 1949. Pravý oblouk pod jízdními pruhy směr Brno byl vybetonován v roce 1941, levý oblouk ve směru na Prahu byl proveden s odstupem pěti let až v roce 1946. Délku výstavby přitom výrazně ovlivnila 2. světová válka, během níž byla stavba přerušena. Po válce byla potom stavba nosné konstrukce mostu dokončena. Jako poslední byly roce 1948 provedeny izolace mostu a v roce 1949 pak kamenná rovnanina za opěrami. V rámci přípravy stavby dálnice D1 byly v šedesátých letech provedeny ověřovací výpočty a návrhy pro začlenění mostu do stavby dálnice. Jednalo se zejména o statické analýzy a předprojektovou přípravu. V roce 1969 byla dokončena projektová dokumentace pro úpravu mostu na požadavky výstavby dálnice D1 a v roce 1973 byly zahájeny stavební práce na úpravách nosné konstrukce (zesílení částí nosné konstrukce, úprava prostorového uspořádání na mostě a předpolích), které byly dokončeny v roce 1977. Následně byl most uveden do provozu v rámci zprovoznění dálnice D1 z Prahy do Brna. V roce 1991 proběhla celková oprava mostu a následně na mostě již probíhala pouze jeho běžná provozní údržba.

Print Friendly, PDF & Email