Už tuto neděli 23. června v 10 hod. dopoledne znovuotevíráme odpočívku Klíčany na dálnici D8 v km 3 směr Praha. Práce, které na ní započaly v dubnu, spočívaly v její modernizaci a navýšení odstavných stání pro nákladní dopravu o více než 100%.

Dokončovací práce se nyní soustřeďují například na instalaci svodidel, svislého i vodorovného dopravního značení, nebo na poslední úpravy terénu. Motoristé se mohou těšit na komfortní stání pro osobní automobily s přístřešky, nový mobiliář, prostor s hracími prvky pro děti, chodníky, nové osvětlení i více zeleně.

Nutnost modernizace odpočívky vyvstala z aktuálních potřeb motoristické veřejnosti, především pak reflektuje stále častější kumulaci kamionové dopravy v blízkosti hlavního města. Podle posledního sčítání projedete tímto úsekem dálnice každý den bezmála 50 tisíc vozidel, přitom třetinu z toho tvoří nákladní doprava a kamiony.

Odpočívka byla původně budována spolu s dálnicí v 90. letech minulého století, a to v režii soukromých investorů. V době výstavby šlo o velkou odpočívku s vyšším počtem stání a čerpací stanicí. Dispozičně ale postupem času přestala vyhovovat, a to zejména kvůli zvýšené poptávce po stáních pro nákladní vozidla. Z toho důvodu jsou v rámci rekonstrukce upraveny dispozice tak, aby byly efektivněji využity volné plochy. Rozšíření tak proběhlo v rámci stávajícího záboru od­počívky. V rámci rekonstrukce byly vyměněny všechny konstrukční vrstvy vozovek, chodníky, od­vodnění, veřejné osvětlení či dopravní značení.

Odpočívka je napojena na inženýrské sítě, kdy se předpokládá, že jak tato, tak protilehlá odpočívka budou mít společné zásobo­vání vodou a odvod splaškových vod. Napojení na elektřinu je využito stávající. Nové veřejné osvětle­ní je realizováno pomocí LED svítidel. Odpočívka je vybavena mobiliářem dle nových standardů. Sociální zázemí zůstává i nadále v místní čerpací stanici, jejíž poloha zůstala zachována.

Vozovky jsou v místech stání pro nákladní vozidla cementobetonové, průjezdní komunikace pak asfaltové. Odpočívka je vybavena telematikou pro sledová­ní obsazenosti. Stejně tak je pomocí telematiky řešeno rozřazení do jednotlivých řad u vjezdů na od­počívku.

Původní stav parkovacích míst byl 88 pro osobní vozidla a 20 pro nákladní dopravu. Po modernizaci je počet míst pro nákladní vozidla a kamiony navýšen na 54, pro osobní automobily je k dispozici 39 míst, z toho 2 pro invalidy, zbudovány jdou nově 4 parkovací stání pro autobusy, 2 pro karavany, obytné vozy či osobní vozidla s přívěsem a 1 kontrolní stání pro PČR.

Zhotovitelem je společnost Strabag a.s., která provádí práce za smluvených 114,59 mil. Kč bez DPH.

 

Print Friendly, PDF & Email