Už v pondělí 24. června 2024 zahajujeme rozsáhlou rekonstrukci průtahu Říčan u Prahy – ulice Černokostelecké, silnice I/2. Jde o společnou investiční akci ŘSD a města. V první fázi se práce provozu na silnici I/2 dotýkat nebudou, k tomu dojde až v půlce prázdnin.

Práce započnou úpravou komunikací ve městě, po kterých bude vedena obslužná trasa v průběhu rekonstrukce. Jedná se o ulice Strašínská, Zelená, Dubová a Smrková, které na sebe vzájemně navazují a jsou situovány na okraji severozápadní části města. Bude zde probíhat úprava zeleně a částečně také pokládka asfaltu na těch částech, které jsou lesní nezpevněnou komunikací. Samotná rekonstrukce průtahu Říčan pak započne začátkem srpna.

Jde o kompletní rekonstrukci stávající komunikace o délce cca 2,5 km včetně sousedících ploch a celkovou opravu kanalizačních řadů sloužících pro odvodnění komunikace. Opraveny budou chodníky, vodovodní řad včetně přípojek a opravy se dotknou i kanalizační stoky a přípojek vedoucích pod rekonstruovaným chodníkem.

Na posuzovaném úseku komunikace se vyskytuje dle provedené diagnostiky množství poruch zejména ve formě vysprávek, místních poklesů, příčných i podélných rozvětvených trhlin a kaveren, příčných deformací a hrbolů a potvrzena byla i přítomnost vody v podloží vozovky. Proto dojde k celkové výměně povrchu i podloží vozovky. Rekonstrukce systému odvodnění je pak nezbytná pro zamezení průsaků, to znamená i pro zlepšení únosnosti podloží vozovky.

Mimo jiné bude v rámci akce vybudován jeden nový a opraveno všech 11 přechodů pro chodce, ke kterým bude instalováno nové osvětlení. Proměnou projde také veřejný prostor, tedy okrasná a doprovodná zeleň i parkovací místa.

Práce plánujme rozvrhnout do dvou navazujících etap, které si vyžádají omezení dopravy. První etapa je plánována v úseku Strašínská–Smrková. Druhá etapa by měla proběhnout v úseku U Disku–Strašínská. Finální podoba dopravních omezení a objízdných tras bude předmětem jednání uzavírkové komise a veřejnost o nich budeme s předstihem informovat.

Investorem stavby je ŘSD s.p. společně s městem Říčany, které se na investici bude podílet přibližně z 30%. Zhotovitelem je společnost EUROVIA CS a.s., která práce provede za smluvených 267,87 mil. Kč bez DPH. Doba uvedení do provozu byla stanovena na 320 dní.

Print Friendly, PDF & Email