V pátek 5. července zahajujeme rekonstrukci téměř 3 kilometry dlouhého úseku na Pražském okruhu (D0). Součástí stavební akce bude také vytvoření přejezdu středního dělícího pásu a prodloužení připojovacího pruhu, který usnadní nájezd vozidel na D0 ve směru od Barrandova. Práce, které jsou rozvrženy do dvou stavebních sezon bude provázet částečné omezení provozu.

Předmětem zakázky je oprava vozovky dálnice D0 v km 13,443 – 16,100 v obou směrech, včetně připojovacího pruhu v km 16,28 – 18,44 vpravo směr D5 a přejezd středního dělícího pásu v km 16,160-16,290.

Stavba se dělí na dvě části. V první řadě půjde o rekonstrukci vozovky obou jízdních pásů stávající dálnice D0. V další fázi pak jde o fyzické rozšíření pravého jízdního pásu o 0,75 m na celkovou šíři zpevnění 11,5 m, což umožní v případě potřeby, např. při rekonstrukcích, vedení dopravy v režimu 2+2 jízdní pruhy. Samotná rekonstrukce bude spočívat ve výměně asfaltobetonového krytu vozovky za odolnější cementobetonový na obou jízdních pásech, a to od severního portálu Lochkovského tunelu až po mimoúrovňovou křižovatku Slivenec (EXIT 16). Diagnostický průzkum v tomto úseku prokázal, že vozovka vykazuje nehomogenní a místy sníženou únosnost. Lze konstatovat nedostatečné tloušťky hutněných asfaltových vrstev zejména s ohledem na skladbu konstrukce s nestmelenou podkladní vrstvou. Z toho důvodu byla navržena oprava formou částečné rekonstrukce s pokládkou nové dostatečně únosné podkladní vrstvy a nového cementobetonového krytu tak, aby byla vybudována dostatečně únosná konstrukce vozovky pro dané dopravní zatížení. To v těchto místech dosahuje aktuálně intenzity cca 50 tisíc aut denně, z toho cca 40% tvoří nákladní a kamionová doprava.

Stavba rovněž řeší prodloužení připojovacího pruhu v mimoúrovňové křižovatce Slivenec (EXIT16) ve směru D5, km 16,280 – 18,440, resp. rozšíření pravého jízdního pásu na šířku zpevnění 11,5 m. Toto prodloužení usnadní připojování vozidel od Barrandova, kdy je zde ve špičkách vysoká intenzita připojujících se vozidel. Úpravou tak dojde ke zvýšení bezpečnosti dopravy v tomto úseku.

Rekonstrukce bude zahájena budováním nového přejezdu středního dělícího pásu v km 16,290 – 16,425. Prováděny zde budou mimo jiné výkopové práce, dále drenáže, chráničky a štěrbinové žlaby a kabelová komora. Nakonec budou položeny asfaltové vrstvy a osazena svodidla.

Celou rekonstrukci bude provázet částečné omezení provozu. Po většinu stavby bude doprava vedena v režimu 2/2 provizorní jízdní pruhy a rychlost bude dle potřeby snížena až na 60 km/h maximálně. Výjimku bude tvořit několik dnů, kdy budeme připravovat prostor pro další etapu stavby a měnit dočasné dopravní značení. V těchto termínech bude doprava vedena v režimu 1/1. Poprvé k tomu dojde od 4. do 6. července, a to z větší části v nočních hodinách.

Vedení dopravy při zahájení stavby:

Čtvrtek 4.7.2024 21:00 hod. – pátek 5.7.2024 9:00 hod. pravý + levý jízdní pás v režimu 1/1, včetně úplné uzavírky nájezdové větve MÚK 16 směr BRNO

Pátek 5.7.2024 21:00 hod. – sobota 6.7.2024 9:00 hod. pravý + levý jízdní pás v režimu 1/1, včetně úplné uzavírky nájezdové větve MÚK 16 směr BRNO

Zhotovitelem vybraným na základě veřejné soutěže je společnost SKANSKA a.s. s nabídkovou cenou 238,4 mil. Kč bez DPH a s dobou výstavby 30 týdnů, což je o 49 týdnů méně, než byla projektantem stanovená maximální doba provedení. Uvedení celého opravného úseku do plného provozu předpokládáme v červenci příštího roku s tím, že harmonogram počítá se zimní technologickou přestávkou.

Print Friendly, PDF & Email