Ředitelství silnic a dálnic s. p. zajišťuje v pravidelných pětiletých intervalech projekt Celostátního sčítání dopravy (CSD), a to nejen na dálnicích a silnicích I. třídy v jeho správě, ale rovněž i na silnicích II. třídy a vybraných silnicích III. třídy a místních komunikacích některých statutárních měst. Sčítání bylo provedeno stejně jako v případě CSD 2016 pro celkem 13 kategorií vozidel včetně cyklistů a probíhalo na celkem 6 465 sčítacích úsecích za využití jak automatického, tak ručního způsobu sčítání. V úsecích sčítaných ručním způsobem pak sčítání proběhlo ve 4-6 opakováních na každém úseku za účasti jednoho až šesti brigádníků v závislosti na dopravním zatížení úseků.  

Z prezentovaných výsledků vyplývá, že došlo k celkovému nárůstu dopravních výkonů o cca 10 %, z toho na dálniční síti o 15 % a na silniční síti o 9 %. Z hlediska skupin vozidel došlo u těžkých vozidel k nárůstu o 16 % a u osobních vozidel o 9 %. Celkový dopravní výkon na sledované dálniční a silniční síti délky 55 892 km dosáhl v průměru téměř 160 mil. vozokilometrů za den. Průměrná intenzita na dálnicích činí cca 30 700 voz/24h, na silnicích I. třídy 9 100 voz/24h, na silnicích II. třídy 2 900 voz/24h.

Podíváme-li se na Kraj Vysočinu, tak na dálnici D1 projede v průměru za den nejvíce vozidel v úseku Velká Bíteš (sil. I/37)-Devět Křížů (II/240). Jejich  téměř 42 000, zatímco v dopravně nejvytíženějším úseku D1 mezi Modleticemi (D0) a Říčanami (II/101) je to 103 000 vozidel. Ze silnic I. tříd je nejvytíženějším úsekem  tzv. Jihlavský přivaděč, tedy úsek silnice I/38., konkrétně část mezi ulicemi Romana Havelky a Smrčenská, kde projede 27 500 vozidel za 24 hodin. Největší intenzita provozu ze silnic II. tříd se opět týká Jihlavy. 20 300 vozidel projede ul. Hradební (sil. II/523+II/602) mezi ulicemi Žižkova a Znojemská. 

Za Jihlavou následuje Třebíč, kde průtahem města po silnici I/23 projede až 21 000 vozidel za den. K dalším úsekům s vysokou intenzitou provozu na silnicích I. tříd v kraji patří silnice I/38 mezi dálnicí D1 a Havlíčkovým Brodem, kde počet vozidel koliduje mezi 10 až 18 000 voz/24h v závislosti na sledovaném úseku. Nejvyšší je na vjezdu do H. Brodu až po křižovatku se silnicí I/34 v centru města. Dalšími výrazně vytíženými úseky jsou silnice I/34 mezi D1 a Pelhřimovem se 14 000 voz/24h a silnice I/37 v intravilánu Žďáru nad Sázavou a navazujících extravilánových úsecích na Ždírec nad Doubravou i na Velkou Bíteš. Intenzita na průtahu městem se pohybuje na úrovni 14-15 000 vozidel denně. Posledním takovým místem je silnice I/19 v Novém městě na Moravě s průměrem 10 000 vozidel denně.

Pokud jde pouze o těžkou nákladní dopravu, tak její intenzita je nejsilnější v úseku dálnice D1 Velký Beranov-Měřín s 16 000 nákladních vozidel.  Ze silnic I. tříd je to opět silnice I/38 mezi dálnicí D1 a ul. Smrčenskou v Jihlavě (Jihlavský přivaděč). Ze silnic II. tříd je nákladní dopravou využívána nejintenzivněji silnice II/602 v úseku mezi silnicemi II/353 a II/404 u Velkého Beranova.

Print Friendly, PDF & Email