I/38 D1-Jihlava

I/38 D1-Jihlava

Na jihlavském dálničním přivaděči na sil. I/38 dokončujeme práce v pravém jízdním pásu, který prochází opravou v délce 5 600 metrů. V sobotu 1.10.2022 dokončil zhotovitel pokládku obrusné konstrukční vrstvy a v současné době probíhá instalace vodorovného a svislého...