K 26.9.2022 probíhá v našem kraji  9 oprav na silnicích I. tříd. V sobotu 24.9.2022 jsme uvedli do provozu most ev. č. 34-045a na sil. I/34 a v následujících týdnech budeme uvádět do provozu další stavby. V první polovině října se to bude týkat oprav na silnici I/34 Humpolec průtah a mostu ev.č. 34-044 u Havlíčkova Brodu. K 15.10.2022 počítáme  s tím, že do provozu uvedeme pravý jízdní pás silnice I/38 mezi dálnicí D1 a Jihlavou. Levý jízdní pás opravíme v následující stavební sezóně.

Nicméně ještě na podzim tohoto roku plánujeme zahájit další 2 opravy. Dnes předáváme zhotoviteli stavbu “I/34 SVO obchvat Havlíčkova Brodu-PHS”, aby v následujících dne mohl zahájit práce na opravě a výstavbě nových protihlukových stěn podél této komunikace. Další stavbou, kterou plánujeme zahájit v prvním říjnovém týdnu, je sanace svahu na průtahu Stříbrnými Horami na silnici I/19, kde je třeba řešit opěrnou zeď. Opravu vozovky SV obchvatu H. Brodu, tedy 2,7 km dlouhý úsek silnice I/34, zahájíme nakonec v roce 2023.

Print Friendly, PDF & Email