Jednou z dalších akcí, kterou plánujeme pro letošní sezonu na Vysočině, je oprava mostu na silnici I/34 u osady Pohledští Dvořáci na Havlíčkobrodsku. V těchto dnech probíhá vyhodnocování nabídek firem, které se o veřejnou zakázku s odhadovanou hodnotou 43,98 mil. Kč bez DPH v rámci soutěže ucházejí.

Předmětem akce je rekonstrukce mostu ev.č. 34-045, který převádí silnici I/34 přes železniční trať a Břevnický potok. Diagnostika prokázala dožilý stav mostního svršku, zejména říms, zábradlí, izolace a systému odvodnění. Stávající svršek mostu bude tedy odstraněn a nahrazen novým.

Most o délce 223,17 m je tvořen spojitou konstrukcí o sedmi polích s rozpětími 24,6+5×33,0+30,6 m. Nosná konstrukce je tvořena dvoutrámovou dodatečně předpjatou železobetonovou monolitickou konstrukcí. Konstrukční výška nosné konstrukce je 1,85 m a šířka 13,9 m. Most převádí komunikaci s šířkou vozovky 11,5 m a pravostranný obslužný chodník šířky cca 1,5 m. Celková šířka mostu je 14,45 m. Spodní stavba sestává ze dvou monolitických opěr a šesti monolitických pilířů.

V rámci opravy dojde k odbourání kompletního mostního svršku, svodidel, zábradlí, říms, vozovky a závěrů. Následně dojde k provedení nové izolace (včetně nových odvodňovačů povrchu a izolace), vybetonování nových říms, vybudování asfaltových vrstev a osazení zábradlí a svodidel. Celá spodní stavba bude celoplošně sanována. Rekonstrukce bude probíhat po polovinách, za částečného omezení provozu. Po mostu projede každý den na 9 tisíc vozidel, z toho cca 28% tvoří nákladní a kamionová doprava.

Veřejné soutěže na zhotovitele se účastní 6 firem s rozpětím nabídek od 33,20 do 39,7 mil. Kč bez DPH. O vítězi tendru teď rozhodne výběrová komise, která jednotlivé nabídky pečlivě posoudí. Maximální délka doby pro uvedení do provozu je stanovena na 224 kalendářních dní.

Print Friendly, PDF & Email