Za pomocí těžké techniky demolujeme zastaralý, už nevyhovující nadjezd na 126. km dálnice D1 u Řehořova. Práce probíhají podle schváleného harmonogramu, a jejich dokončení předpokládáme v pondělí, v časných ranních hodinách.

Fyzická příprava demolice probíhala od pátečního večera a v sobotu 23. března, od 21 hod., vyvrcholila samotným bouráním mostního objektu ev. č. DN1-161.1. Aktuálně je dálnice D1 zcela uzavřena mezi EXIT 119 Velký Beranov a EXIT 134 Měřín, a doprava je vedena po vyznačených objízdných trasách. Předpoklad ukončení hlavní části bourací operace a zároveň úplné uzavírky dálnice je v neděli ráno v 9 hod.

Celých dvanáct hodin nonstop se na demolici bude podílet 10 pracovníků, 2 čtyřicetitunové bagry, jeden otočný pásový bagr, pomocný kolový bagr a 4 nákladní auta. Most je demolován po částech. Ty se hroutí na připravený polštář z recyklátu o celkovém objemu cca 1000 tun, který chrání dálnici před poškozením. Rozdrcené kusy mostu jsou nakládány a odváženy na skládku. Odhadovaný objem suti činí 800 tun.

Od nedělního rána 9 hod. až do pondělního rána 7 hod. bude doprava místem prací vedena v režimu 1+1, sníženou rychlostí 80 km/h max. Dokončovací práce budou mimo jiné spočívat třeba v opětovné montáži svodidel na dálnici, či terénních úpravách zářezu v místech, kde nadjezd stál.

Nadjezd byl postaven v roce 1979 a primárně sloužil k přesunu zemědělských strojů z Řehořova na pole, na opačné straně dálnice. Na základě provedeného diagnostického průzkumu z roku 2022 je mostní objekt zařazen k demolici z důvodu zjištěného špatného stavu. Hodnoty zatížitelnosti jsou tak malé, že most není schopen v budoucnu přenášet zatížení současného silničního i zemědělského provozu.

Formou veřejné soutěže byla pro demolici vybrána společnost MROZEK a.s., která podala nejvýhodnější ekonomickou nabídku a práce provede za 2,45 mil. Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email