V průběhu víkendu dojde k demontáži dopravně inženýrského opatření na mostě Vysočina a k jeho uvedení do provozu. Tím bude zprovozněn a dokončen celý modernizovaný úsek 19 EXIT 141 V. Meziříčí západ – EXIT 146 V. Meziříčí východ. Stavební práce se sem vrátí ještě na jaře příštího roku, kdy se v jízdním pásu ve směru na Brno bude realizovat antikorozní úprava. Tato činnost však již provoz nijak neomezí.

Modernizace úseku 19 byla zahájena v dubnu 2019 a zahrnovala úsek dlouhý 5900m včetně přes 400 metrů dlouhého a 77,5 metrů vysokého mostu Vysočina. Svoji výškou se jedná se o nejvyšší most na celé dálnici D1. Mimo rekonstrukce jednotlivých částí mostu (výměna ložisek a mostních závěrů, kompletní sanace spodní stavby, zesílení hlavní nosné konstrukce, nová protikorozní ochrana povrchu) došlo k rozšíření mostovky o 750  mm v  obou jízdních směrech tak, že světlá šířka na mostě je 12 500 mm. Rozšíření mostovky bylo provedeno pouze na vnitřních konzolách směrem do vnitřního zrcadla mezi oběma konstrukcemi. Toto rozšíření pro další provoz znamená to, že při budoucích opravách bude provoz  možné vést vždy v režimu 2+2.

Modernizaci celého úseku provedla spol. Metrostav a.s. za 1,58 mil. Kč bez DPH.

Aktuální informace sledujte na Twitter ŘSD Vysočina.

 

Print Friendly, PDF & Email