V pátek 25.3.2022 jsme předali zhotoviteli staveniště a zahájili opravu mostu ev.č. 19-076, který překlenuje silnici I/19 přes Slavonický potok u Radňovic na Žďársku. V průběhu víkendu proběhlo kácení mimolesní zeleně a od pondělí 28.3.2022 již zahajují práce na mostě samotném. Pracovat se bude za provozu po polovinách s kyvadlově řízeným provozem světelnou signalizací v průjezdné jízdním pruhu. Jako první přijde na řadu odstranění zábradlí, římsy a vozovkového souvrství. Následně bude odstraněn vyrovnávací beton až na horní povrch nosné konstrukce. Následně navážou zemní práce v přechodových oblastech mostu. Opravený most jako celek by měl být uveden do provozu za 4 měsíce.

.

 

 

Print Friendly, PDF & Email