Dokončujeme opravu mostu ev.č. 19-076 u Radňovic na silnici I/19 mezi Novým Městem na Moravě a Žďárem nad Sázavou. Minulý týden jsme na mostě položili nové vozovkové souvrství, provedli zálivku spár, obnovili vodorovné dopravní značení, zpevnili krajnici a instalovali nová svodidla. V oblasti svahového kužele podél křídel mostu jsme osadili silniční obruby a zahájili dláždění svahu kamenem do betonu. Souběžně se dláždí odvodňovací skluzy zakončené vývařištěm a koryto toku pod mostem.

Omezení v podobě kyvadlově řízené dopravy semafory plánujeme demontovat v závěru tohoto týdne na základě výsledku kontrolního dne, čímž opravený most uvedeme opět do provozu.

Print Friendly, PDF & Email