V úterý 19.4.2022 ráno předáme staveniště, uzavřeme průtah Starou Říší a zahájíme opravu 1200 metrů povrchu a odvodnění silnice I/23, která vyjde na 25,95 mil. Kč bez DPH. Souběžně s opravou komunikace bude městys realizovat také opravu části své kanalizace. K úplné uzavírce tohoto úseku silnice I. třídy přistupujeme zejména s ohledem na šířku vozovky, která neumožňuje bezpečnou práci za provozu. Ten bude do cca začátku druhé poloviny června 2022 převeden na značené objízdné trasy viz. mapa.

V průběhu opravy provedeme frézování starých asfaltových konstrukčních vrstev celé délce1200 metrů a homogenizaci podkladní vrstvy metodou recyklace za studena s následnou pokládkou nových konstrukční vrstev vozovky. To se týká také stávajících sjezdů k nemovitostem z hutněných asfaltových vrstev. Nový povrch dostane i záliv autobusové zastávky na náměstí, kde bude provedena nová monolitická železobetonová deska. Opraveny budou i současné propusti pod sjezdy. Pročištěny bude všechny příkopy podél komunikace. Všechny uliční vpusti v ploše dotčené obnovou vozovky budou nahrazeny novými uličními vpusťmi obdobných parametrů a budou pročištěny přípojky a šachty. Železobetonový rámový propustek pod komunikací na začátku úseku bude vyčištěn, včetně přiléhajícího koryta, a sanován. Současně budou odbourány stávající římsy a budou kompletně nahrazeny novými z monolitického železobetonu. Bude provedena obnova prostupů kanalizace pod vozovkou. Na délce úseku se nacházejí 3 prostupy obecní kanalizace, které jsou podle kamerových průzkumů ve špatném technickém stavu. V neposlední řadě dojde k výměně svodidel, všech směrových sloupků, obnově vodorovného dopravního značení v původním rozsahu z nehlučícího plastu. Ve směru jízdy na Telč bude před přechodem pro chodce v km 73,810 provedena na délku 30 metrů kontrastní protismyková úprava povrchu červené barvy. Vyměněna budou i obě zrcadla, která již budou vybavena elektrickým vyhříváním proti zamlžení.

OBJÍZDNÉ TRASY:
Objízdná trasa pro veškerou dopravu ve směru od Telče po sil. II/403 přes Žatec, Urbanov, Nevcehli, do Pavlova, dále po sil. III/4036 do Dlouhé Brtnice. Z Dlouhé Brtnice po sil. I/38 vlevo směrem na Jihlavu. Vpravo směrem na Znojmo přes Hladov na okružní křižovatku sil. I/23 a I/38 (OK Kasárna). Délka objízdné trasy: 18,5 km

Objízdná trasa pro veškerou dopravu ve směru od Znojma a Třebíče z okružní křižovatky sil. I/23 a I/38 (OK Kasárna) po sil. I/38 přes Hladov, Dlouhou Brtnici do Stonařova na křiž. se sil. II/403. Dále po sil. II/403 přes Otín, Pavlov, Nevcehli, Urbanov, Žatec na křižovatku sil. II/403 se sil. I/23. Délka objízdné trasy: 24,5 km

Objízdná trasa pro veškerou dopravu ve směru od Dačic z křiž. sil. II/407 se sil. III/4073 v Bohuslavicích po sil. III/4073 přes Rozseč a Svojkovice na křižovatku se sil. I/38, dále po sil. I/38. Délka objízdné trasy: 7,8 km

 

 

Print Friendly, PDF & Email