7 nabídek jsme obdrželi do veřejného výběrové řízení na zhotovitele stavby “I/23 Stará Říše průtah” v rámci které opravíme 1200 metrů silnice I/23 v obci Stará Říše na Jihlavsku. Nejvýhodnější ekonomickou nabídku podala společnost Skanska a.s., která se zavázala opravu provést za 25,95 mil. Kč bez DPH s uvedením stavy do provozu za 48 kalendářních dnů od zahájení.

Provedenou diagnostikou byla na komunikaci zjištěna řada poruch, jako je hloubková koroze, celá řada typů trhlin, plošné deformace nebo olámané okraje. Zjištěný stav bude řešen předmětnou opravou. V rámci ní dojde k odfrézování starých konstrukčních vrstev tloušťky 170mm, provedena bude homogenizace podkladní vrstvy za studena a následovat bude pokládka nové podkladní, ložné a obrusné vrstvy. Provedena bude rovněž úprava odvodnění, výměna uličních vpustí i úprava sjezdů z komunikace na přilehlé pozemky. Dojde také na výměnu svodidel, vodících sloupků a svislého dopravního značení.

Zahájení prací plánujeme ještě v průběhu měsíce dubna s tím, že celá oprava bude probíhat za vyloučeného provozu při úplné uzavírce inkriminovaného úseku silnice I/23. Bližší informace ke stavbě i objízdným trasám sdělíme před zahájením opravy.

 

Print Friendly, PDF & Email