Odbor dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu vydal 15.4.2021 zatím nepravomocné stavební rozhodnutí, která nám po nabytí jeho právní moci umožní opravit silnici I/34 stávající silnice I/34 v úseku od konce města Ždírec nad Doubravou po hranice Kraje Vysočina a Pardubického kraje v celkové délce 3155 m. Oprava vozovky silnice I/34 bude provedena odfrézováním stávajících asfaltových vrstev v tl. 120 mm a pokládkou dvou nových asfaltových vrstev v odpovídající tloušťce. V některých úsecích budou provedeny lokální sanace vozovky, spočívající v odstranění stávající konstrukce vozovky s výměnou zemin v aktivní zóně a následnou pokládkou nových vozovkových vrstev. Rovněž v místě lokálních sanací zůstávají stávající šířky i výšky vozovky zachovány. V celém úseku silnice I/34 budou pročištěny stávající příkopy, opraveny nezpevněné krajnice a provedena obnova vodorovného dopravního značení. Pročištěny budou trubní propustky pod silnicí I/34 i pod sousedními sjezdy a oprava jejich čel.

V návaznosti na vydání stavebního povolení jsme dne 16.4. 2021 zahájili výběrové řízení na zhotovitele stavby v předpokládané hodnotě 59,2 mil. Kč bez DPH, přičemž hodnotícím kritériem je nejen cen stavby ale také doba pro její uvedení do provozu. Termín pro podání nabídek je 19.5.2021. 

 

Print Friendly, PDF & Email