Dne 29.8.2022 jsme zahájili opravu části silnice I/37 mezi Ždírcem nad Doubravou a hranicí Kraje Vysočina s Pardubickým krajem. Jedná se o úsek v délce 6 400 metrů, kde v rámci několika etap provedeme výměnu až 3 asfaltových vrstev včetně recyklace za studena, sanaci ulámaných krajnic v minimální šířce 1 metr včetně rekonstrukce nezpevněných krajnic, pročištění silničních příkopů a propustků včetně jejich případné úpravy atd.

V průběhu 2 měsíců prošly opravou 2 úseky v celkové délce 1900 metrů, které jsme dnes v režimu předčasného užívání stavby uvedli do provozu. Na tuto část silnice I/37 se tak mohl vrátit provoz doposud vedený po objízdných trasách. V první polovině listopadu zde však ještě řidiči narazí na lokální omezení, která souvisí s nutnými výspravami. Ty je nezbytné provést před zimou na té části silnice, která doposud neprošla opravou, aby byl zajištěn v době zimní údržby bezpečný provoz. Opravu zbylé, dosud neopravené část komunikace v délce 4500 metrů, zahájíme po zimní technologické přestávce během 2. čtvrtletí 2023.

 

Print Friendly, PDF & Email