Ze 4 nabídek na zhotovitele opravy silnice I/37 mezi Ždírcem nad Doubravou a hranicí Kraje Vysočina s Pardubickým krajem byla ekonomicky nejvýhodnější ta, kterou podala společnost Strabag a.s. Oprava 6400 metrů dlouhého úseku silnice I/37 tak vyjde na 129,23 mil. Kč bez DPH. Jako celek by měla být stavba uvedena do provozu za 15 týdnů.

Oprava je rozdělena do několika úseků a bude probíhat v rámci několika plánovaných etap. V pondělí 29.8.2022 zahájíme souběžně práce v rámci 2. a 4. etapy. Pracovat se tak bude v úseku od obce Údavy ( od Restaurace U Pecinů)  ke křižovatce se silnicí III/3436 na Všeradov, kde bude celková délka uzavřeného úseku necelých 800 metrů. Na straně u Ždírce n./D. se bude opravovat od Křižovatky se silnicí III/34416 na Horní Studenec po odbočku na Vyhnalov a délka uzavřeného úseku bude přibližně 1100 metrů. Tyto 2 etapy bychom rádi uvedli do provozu do konce října tohoto roku a v roce 2023 pokračovali v opravách zbývajících části této silnici v úseku Ždírec-hr. Kraje Vysočina.

Rámcově bude provedena výměna až 3 asfaltových vrstev včetně recyklace za studena,  budou provedeny sanace ulámaných krajnic v minimální šířce 1 metr včetně rekonstrukce nezpevněných krajnic. Pročištěny budou silniční příkopy i propustky včetně jejich případné úpravy. Součástí stavby je také nová opěrná zeď nebo úprava autobusového zálivu vpravo směrem na Ždírec v obci Údavy.

Samostatný stavební objekt představuje most ev.č. 37-042, který převádí silnici I/37 přes Dlouhý potok. Před mostem budou svahy násypového tělesa vyztuženy geomřížemi. Na mostě bude provedena výměna vozovkového souvrství, zálivky kolem říms, nové těsnění dilatačních a pracovních spár. Novou protikorozní ochranu dostanou svodidla a zábradlí. Lokálně sanovány budou obrubníky říms.

Značené objízdné trasy pro tranzitní dopravu:

Pro vozidla do 3,5 t ve směru Ždírec nad Doubravou – Trhová Kamenice – jednosměrně značená
z křižovatky I/37 a I/34 ve Ždírci nad Doubravou po I/34 přes Kohoutov, Benátky a Chlum do Hlinska, dále po II/343 přes Rváčov do Trhové Kamenice

Pro vozidla do 3,5 t ve směru Trhová Kamenice – Ždírec nad Doubravou – jednosměrně značená
z křižovatky I/37 a II/343 v Trhové Kamenici přes Travnou a Dolní Bradlo, po II/344 přes Lipku, Modletín, Rušínov a Hranice do Chotěboře, po silnici II/345 na ul. Krále Jana a silnici II/351 na ul. Žižkova a dále přes Dobkov a Počátky do České Bělé, po silnici III/3509 k silnici I/34 a po I/34 do Ždírce nad Doubravou 

Pro vozidla nad 3,5 t – obousměrně
z křižovatky I/37 a I/34 ve Ždírci nad Doubravou po I/34 do Havlíčkova Brodu, dále po I/38 přes Radostín, Kámen, Olšinky, Horky a Drobovice na I/17; odtud přes Horní Bučice, Vrdy,
Podhořany, Nový Dvůr, Bukovinu, Stojice, Heřmanův Městec a Bylany do Chrudimi na ul. Čáslavská; dále po ul. Masarykovo nám., Poděbradova, Tovární a Dašická na I/37 (obchvat
Chrudimi) a přes Novou Ves a Rohoznou do Trhové Kamenice

Z místní části Údavy na nejbližší obsluhovanou zastávku bude pro občany zajištěna kyvadlová doprava.

Mapa objízdných tras ke stažení ZDE.

Print Friendly, PDF & Email