Oprava pravého jízdního pásu Jihlavského přivaděče na sil. I/38 v tomto týdnu pokračujeme zejména pokládkou další konstrukční vrstvy vozovky. Od pondělí 29.8.2022 pokládáme asfaltový beton pro ložnou vrstvu (dále ACL) v tloušťce 80 mm, a to ve směru od začátku úseku u dálnice D1. Rychlost finišeru při pokládce je 2,6 metrů za minutu a za den tak v této tloušťce položí cca 1100 metrů této nové krytové vrstvy vozovky. To představuje přibližně 2000 tun asfaltu denně, který společnost Strabag vozí souběžně z obalovny v Havlíčkově Brodě a obalovny u okružní křižovatky Kasárna, aby zajistila maximální plynulost pokládky. Na pokládku této vrstvy v celém 5670 metrů dlouhém úseku bude zapotřebí celkem 11 000 tun ACL, a pokud nedojde k rozmarům počasí, bude nová vrstva položena v průběhu 5 dnů. To znamená, že úsek kompletně ve vrstvě ACL bude dokončen v průběhu pátku 2.9.2022. Příští týden dojde ještě na pokládku na větvích dotčených mimoúrovňových křižovatek. Finální obrusnou vrstvu vozovky zatím plánujeme položit v průběhu posledního zářijového týdne v závislosti na aktuálním vývoji klimatických podmínek.

 

Print Friendly, PDF & Email