V rámci opravy Jihlavského přivaděče jsme v 1. polovině minulého týdne dokončili frézování starých konstrukčních vrstev komunikace (krytu vozovky) v celé délce 5,2 kilometrů pravého jízdního pásu ve směru na Jihlavu. Ve středu v celém úseku proběhla kontrola odfrézovaného povrchu, která určila místa trhlin k provedení jejich opravy a místa, která bude třeba s ohledem na rozsah poškození sanovat až na podkladní vrstvu. Souběžně probíhají práce na opravě mostních závěr a sanaci mostu ev. č. 38-068 a zabezpečení svahu proti nesoudržné opadající zemině.

Print Friendly, PDF & Email