Na opravě mostu na sil. I/38 v Rančířově, jsme dospěli do fáze přípravy a montáže turbosideru a jeho postupného zasouvání do stávajícího mostního otvoru. Vše zahájilo vybourání dna, vytvoření štěrkopískového lože a betonáž koncových prahů turbosideru. Provádí se montáž dráhy nutné pro jeho vsunutí. Nyní bude následovat již postupná montáž celkem 34 metrů dlouhého turbosideru, který byl na místo přivezen po jednotlivých částech.

Po jeho postupném zasunutí přijde na řadu výplň prostoru mezi ním a stávající klenbou betonem a zpevnění koryta v tubosideru lomovým kamenem do betonu. Tyto práce budou probíhat nejméně do konce srpna, kdy řidiči musí počítat v omezení (zázemí staveniště)  i se zvýšeným pohybem těžké techniky.

 

Print Friendly, PDF & Email