Výstavba nové PHS podél městské části Pávov a úprava doposud uzavřeného sjezdu ze silnice I/38  je opět blíže k realizaci. Dne 20.3. 2021 jsme získali pravomocné stavební rozhodnutí. V mezí dobí od vydání stavebního povolení a jeho nabytí právní moci jsme připravili veřejné výběrové řízení na zhotovitele této zakázky v předpokládané hodnotě 53,6 mil. Kč bez DPH. K 8.4.2021 jsme obdrželi nabídky od celkem 5 zájemců o realizaci stavby, která bude na základě smlouvy o spolupráci spolufinancována statutárním městem Jihlava. Nabídky se pohybu jí v rozmezí od 51,72 po 72,35 mil. Kč bez DPH.
V současné době hodnotící komise posuzuje všechny doručené nabídky z hlediska naplnění požadavků stanovených zadávací dokumentací k veřejné zakázce, aby následně dle stanových hodnotících kritérií vybrala nejvýhodnější nabídku z hlediska nabízené ceny a délky záruční doby. Stavbu bychom rádi zahájili i ukončili v této stavební sezóně.

Print Friendly, PDF & Email