Předali jsme staveniště a v pondělí 14.6. 2021 zahájíme výstavbu nové protihlukové stěny podél pravého jízdního pásu silnice I/38 ve směru do Jihlavy, která nahradí a výrazně prodlouží stávající 100 metrů dlouhou a technicky nevyhovující stěnu. Ve veřejném výběrovém řízení jsme koncem května z 5 uchazečů vybrali sdružení SIMOST+SUPER-KRETE CZECH, které předložilo ekonomicky nejvýhodnější nabídku a zavázalo se stavbu zhotovit za 51,72 mil. Kč bez DPH.

Výstavbou nové protihlukové stěny reaguje ŘSD ČR na výsledek akustické studie. Ta poukazuje na prokazatelné překročení hlukových limitů DEN/NOC 60/50 dB. Studie již také pracovala s dodržením hygienických limitů zvuku i v případě znovuotevření dosud uzavřeného sjezdu a instalaci protihlukové stěny v této části. V souladu se závěry akustické studie je protihluková stěna navržena s výhledem do roku 2030. Konstrukčně se bude jednat o stěnu z betonových panelů s absorbéry osazených do železobetonových, případně ocelových sloupků. Panely jsou pak navrženy v kategorii vzduchové neprůzvučnosti B2 a kategorii zvukové pohltivosti A2.

Cílem stavby je zajistit dostatečnou ochranu přilehlých chráněných staveb v zastavěné oblasti jihlavské městské části Pávov před nadlimitním hlukem emitovaným provozem ze stávající silniční dopravy. Ta je v úseku přivaděče mezi dálnicí D1 a Jihlavou poměrně intenzivní. Denně zde v průměru projede více než 21 000 vozidel z toho více jak pětinu tvoří doprava nákladní.

Stavba řeší nejen demolici stávající nevyhovující stěny z betonových pilířů s cihelnou výplní délky 100,9 metrů a vybudování nové stěny v celkové délce 1054 metrů o proměnné výšce 4,5-6,9 metrů (v místě původní stěny bude horní část PHS provedena z nástavce sklopeného směrem ke komunikaci). Řešena je také úprava a obnovení doposud uzavřeného sjezdu ze silnice I/38 ze směru od D1 a současně nájezdu na sil I/38 ve směru na Znojmo.  Využívat mimoúrovňovou křižovatku v km 162,3, která bude sloužit zejména k odlehčení dopravy v době dopravní špičky, však bude umožněno pouze vozidlům do 3,5 tuny.

V souvislosti výstavbou bude v právem jízdním pásu silnice I/38 ve směru od D1 do Jihlavy veden provoz v délce cca. 2 kilometrů pouze 1 jízdním pruhem. S omezením provozu tak musí řidiči počítat v úseku od D1 MÚK EXIT 112 Pávov až po mimoúrovňovou křižovatku směr průmyslová zóna a Pávov a to až do konce listopadu tohoto roku.

Print Friendly, PDF & Email