Vybrali jsme zhotovitele opravy vozovky silnice I/38 přibližně mezi odbočkou silnice III/4073 na obec Svojkovice a obcí Želetava. Tu v délce téměř 3 kilometry opraví společnost Strabag a.s. za 19,13 mil. Kč bez DPH, která  z 5 uchazečů o zakázku předložila nejnižší cenu i nejkratší termín pro uvedení stavby do provozu, a to za 6 týdnů od zahájení stavby.

Rekonstrukce uvedeného úseku vychází z provedené diagnostiky vozovky v roce 2021 a je navržena ve dvou různých typech úpravy, tj. dva úseky obnovy emulzním mikrokobercem a jeden úsek s obnovou tří hutněných asfaltových vrstev a lokálními opravami na odfrézovaném povrchu. U výměny obrusné, ložné a podkladní asfaltobetonové vrstvy vozovky se po odfrézování provede očištění odfrézovaného povrchu vozovky, jeho odborná kontrola a upřesnění míst pro lokální sanace trhlin s následnou pokládkou všech 3 nových vrstev. V tomto úseku dojde také ke kompletní opravě stávajících nezpevněných krajnic. V úsecích s emulzním mikrokobercem se na povrchu stávající vozovky provede ošetření trhlin a následně očištění povrchu a pokládka mikrokoberce. Na závěr bude obnoveno vodorovné dopravní značení. Naopak součástí stavby nejsou žádné zásahy do záchytných a vodících bezpečnostních opatření (např. doplnění směrových sloupků, výměna či doplnění svodidel apod.).

Oprava v inkriminovaném úseku silnice I/38 bude probíhat za provozu po jednotlivých částech. V aktuálním pracovním místě se bude pracovat vždy po polovinách (tj. v 1 jízdním pruhu) a druhá polovina zůstane zachována pro provoz. Ten zde bude řízen kyvadlově světelnou signalizací. Zahájení prací plánujeme od pondělního rána 11.7.2022, kdy dojde k realizaci dopravně inženýrského opatření. Uvedení opraveného úseku do provozu pak plánujeme v 2. polovině srpna 2022.

Print Friendly, PDF & Email