V rámci probíhající opravy 2 mostů u Vílance na Jihlavsku jsme do provozu uvedli provizorní komunikaci podél stávající silnici I/38, na níž jsme dne 19.5.2022 převedli veškerý provoz v inkriminovaném úseku stavby. S ohledem na šířku provizorní komunikace je po ní veden provoz kyvadlově a je řízen světelnou signalizací. Současně zahájili práce na mostech samotných frézováním vozovkového souvrství, abychom následně mohli přistoupit k demolici horní a následně i spodní stavby mostů.

Print Friendly, PDF & Email