Zhotoviteli jsme předali staveniště akce “I/38 Vílanec mosty”, v rámci níž provede společnost FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s celkovou opravu 2 klenbových mostů u obce Vílanec na Jihlavsku za 17,58 mil. Kč bez DPH. Oprava mostu ev.č. 38-077 a ev.č. 38-078 bude probíhat souběžně v rámci 1 stavby.

Most ev.č. 38-077 přes místní potok bude přestavěn na propustek. Provede se demolice příslušenství a horní části poprsních zdí. Z koryta se odstraní nánosy bahna a pod samotnou klenbu se umístí ocelová trouba. Prostor mezi troubou a kamennou klenbou se zaplní betonem. Vpravo bude svislé betonové čelo a vlevo šikmý zpevněný svah kamenem do betonu. V místě odstraněných říms se provede krajnice s dosypáním svahu.

Druhý z mostů ev.č. 38-078 bude kompletně zdemolován a nahrazen přesypaným železobetonovým rámem se zavěšenými křídly. Koryto pod mostem bude zpevněno kamenem do betonu. Římsy budou osazeny ocelovým zábradelním svodidlem. Výstavba nového mostu bude probíhat za úplné uzavírky silnice I/38 a provoz budou sveden na provizorní objízdnou komunikaci vlevo od mostu. Doprava v prostoru obou mostů bude řízena kyvadlově světelnou signalizací. 

Aktuálně, přibližně do poloviny května 2022, bude třeba provést zatrubnění  toku potoka Jihlávka u mostu ev.č. 38-078 a realizovat stavbu provizorní komunikace. Tato etapa bude probíhat bez zásadního omezení na silnici I/38. Teprve po dokončení provizorní komunikace a jejím uvedení do provozu bude přistoupeno k uzavírce silnice I/38, k demolici stávajícího mostu a kyvadlově řízenému provozu po zřízeném silničním provizoriu. 

Print Friendly, PDF & Email