Ze 3 uchazečů o stavbu protihlukové stěny na silnici I/38 v Radostíně jsme v rámci veřejného výběrového řízení na zhotovitele vybrali nejvýhodnější ekonomickou nabídku, kterou podala společnost Eurovia CS a.s. Ta novou stěnu postaví za 9,2 mil. Kč bez DPH. Výstavbu plánujeme zahájit začátkem stavební sezóny 2022 v intravilánu obce Radostín na Havlíčkobrodsku. Navržená PHS vychází z výsledků vypracované akustické studie podél silnice I/38, aby zajistila dostatečnou ochranu přilehlých chráněných staveb před nadlimitním hlukem emitovaným provozem na této silnici I. třídy.

Délka stěny bude 240 metrů a bude tvořena celkem čtyřmi stavebními úseky, které se budou lišit materiálem panelů a výškou jednotlivých částí. Ta bude proměnná 2 nebo 3 metry nad stávající komunikací. Součástí stavby bude také nové zpevnění plochy v celém úseku PHD a odvodnění dešťové vody pomocí uličních vpustí. Práce jsou plánované za provozu na sil. I/38 a řidiče zde budou muset počítat s dopravním omezením. Vozovka bude v době výstavby zúžena a celý úsek by tak měl být řešen kyvadlovým provozem pomocí světelné signalizace. 

 

Print Friendly, PDF & Email