O nadcházejícím víkendu 11. a 12. května 2024 bude pro veškerou dopravu na přibližně 30 hodin uzavřen Jihlavský tunel na silnici I/38. Důvodem je jeho pravidelná revize a údržba. Motoristům budou k dispozici vyznačené objízdné trasy. 

Uzavírka je stanovena od soboty 11. května 8:00 hod. do neděle 12. května 14:00 hod. Přechodná úpravu provozu bude platit na silnici I/38 v km cca 166,200 – 168,300 v Jihlavě, konkrétně v úseku od mimoúrovňové křižovatky silnice I/38 se silnicí II/523 (ulice Jiráskova) až po mimoúrovňovou křižovatku silnice I/38 se silnicí II/602 (ul. Pelhřimovská/Žižkova).  Doprava z tohoto úseku silnice I/38 bude přesměrována na značené objízdné trasy po komunikacích města Jihlavy.

Ve směru na Znojmo bude trasa objížďky vedena ze silnice I/38 na ulici Vrchlického, U Cvičiště, Žižkova (silnice II/602) a zpět na I/38.

Ve směru k D1 a na Havlíčkův Brod povede objízdná trasa ze silnice I/38 na ulici Žižkova (II/602) a dále po ulicích U Cvičiště, Hamerníkova, na ulici Jiráskova (II/523) a zpět na I/38.

V průběhu soboty a neděle proběhne čištění vnitřního prostoru tunelu a následně kontrola jeho stavebně-technologických částí. Revizí projdou rozvodny NN, kabelové rozvody, zdroje nepřerušované dodávky elektrické energie, uzemňovací soustava, řídící, dopravní, kamerový a požární systém. Kontrola se zaměří i na elektronické zabezpečení tunelu, jeho osvětlení nebo také SOS hlásky.

Jednotubusový Jihlavský tunel měří více než 300 m, do provozu byl uveden v roce 2004 a každý den jim projede podle posledního sčítání dopravy přes 13 tisíc aut. Jeho poslední revize proběhla loni v listopadu a nebyly při ní shledány žádné významné závady bránící provozu.

Print Friendly, PDF & Email