Z hlediska údržby komunikací patřila letošní zimní sezóna mezi ty náročnější. Oproti loňské zimě spotřebovalo Ředitelství silnic a dálnic dosud více než dvojnásobně množství posypového materiálu a najezdilo téměř dvojnásobné množství kilometrů. Výrazně vzrostly také náklady na opravy výtluků, kterých bylo v letošním roce z důvodu velkých teplotních výkyvů rekordní množství.

Zimní údržba na dálnicích (zajišťována vlastními silami ŘSD)

zimní období náklady (Kč) sůl (t) solanka (l) pluhování, posyp (km) kontrolní jízda, předsolení (km)
2019/2020 77 000 000 17 500 4 800 000 270 000 190 000
2020/2021* 128 000 000 39 000 11 000 000 520 000 310 000
rozdíl 51 000 000 21 500 6 200 000 250 000 120 000

*⁾ k 12. 3. 2021

Oprava výtluků po zimě

rok

silnice I. třídy (Kč)

dálnice (Kč)

2020

270 000 000

64 400 000

2021

498 500 000

129 200 000

rozdíl

228 500 000

64 800 000

V případě operativních oprav výtluků studenou obalovanou směsí došlo v lednu 2021 k přibližně čtyřnásobnému nárůstu spotřeby oproti lednu 2020. Za měsíc únor a březen se očekává tento nárůst oproti roku 2020 ještě vyšší.

Podíváme li se na Kraj Vysočina, ten v uvedených parametrech kopíruje celorepublikové statistiky. Níže uvedená tabulka přináší přehledné srovnání jednotlivých parametrů výkonu zimní údržby a nákladů za identická období, která se týkají silnic I. tříd v kraji a nezahrnují údržbu 93 kilometrů dlouhého úseku dálnice D1, který Vysočinou prochází.

Období 1.11.- 31.1. Údržbové kilometry Kontrolní kilometry Sůl (t) Solanka (l) Inertní materiál (t)

Náklady (Kč bez DPH)

2019-2020

26674

4840 1341 485858 60

13 759726

2020-2021

59747

10057 3559 1 1202627 145

18 510432

Násobek meziročního nárůstu

 2,24

 2,08  2,65  2,27  2,42

 1,35

Aktuálně máme za Kraj Vysočina srovnatelné náklady vynaložené na zimní údržbu za 4 měsíce (listopad-únor) Zatím co za zimní období 2019/2020 jsme vynaložili na údržbu komunikací 18 915547 Kč bez DPH, za stejné období letošní zimy to bylo 24 346216 Kč bez DPH

 

Print Friendly, PDF & Email